Što radimo?

 • Građenje
 • Projektiranje i nadzor nad građenjem
 • Uklanjanje građevina
 • Stručni poslovi prostornog uređenja
 • Sanacija fuga i pukotina u asfaltu i betonu na kolnicima, aerodromskim pistama i ostalim javnim površinama
 • Izvođenje kolnika i aerodromske piste, izrada nosive podloge, asfaltni i betonski slojevi, sanacija nakon iskopa za polaganje vodova i održavanje istih

Kontakt

Cestovna gradnja Sudar d.o.o.

VII Retkovec 13a

10000 Zagreb

OIB: 37679323155

Tel.: +385 1 20-56-570

Fax: +385 1 20-56-570

Mob: 091/20-94-911

Projekti

 • HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.
  - Sanacija pukotina na glodanom asfaltu sloju Auto ceste Rijeka-Zagreb
  - Strojno rezanje i obrada pukotine na autocesti Rijeka-Zagreb
 • GEORAD d.o.o.
  - Izrada i ispuna reški širine 2 i 4 cm i dubine 5cm
 • SWIETELSKY d.o.o.
  - Zaljevanje reški na objektima autoceste Zagreb-Goričan, dionica Kraljevački Novaki
 • ZRAČNA LUKA PULA d.o.o.
  - Strojno proširenje postojećih linijski pukotina širine 20mm i dubine 30mm
  - Sanacija oštećenja na USS-u i zalijevanje pukotine bitumenskom masom, sanacija slijeganja zaptivne mase
 • AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d.
  - Sanacija pukotina na kolniku
 • HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
  - Sanacija poprečno uzdužnih pukotina i fuga na kolniku autocesta u nadležnosti Hrvatskih Autocesta
 • VIADUKT d.d.
  - Popravak pojedinačnih uzdužnih i poprečnih pukotina na dionici Vidovec-Lepoglava
 • STRABAG d.o.o.
  - Izrada i zapunjavanje spojnica na državnoj cest D-41, Vrbovec-Gradec
 • GD GRANIT a.d.
  - Sanacija pukotina u asf. na autocesti Macelj-Zagreb-Lipovac
 • ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o.
  - Sanacija pukotina i dilatacija na manev. povr. ZL Dubrovnik
 • OSIJEK KOTEKS d.d.
  - Sanacija pukotina na autocesti Zagreb-Lipovac, dionica Ivanja Reka-Sl. Brod
 • KAMGARD d.o.o.
  - Izvođenje radova na sanaciji fuga betonskog kolnika na C. s. Billa u Sv. Heleni
 • CARIN d.o.o.
  - Sanacija betonskog kolnika
 • AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ d.o.o.
  - Sanacija uzdužnih i poprečnih pukotina u asfaltu na AC Zagreb-Macelj
 • POSAVINA TRANSPROM d.o.o.
  - Sanacija poprečnih i uzdužnih reflektirajućih pukotina na asfaltu
 • TRANS-CESTE d.o.o.
  - Sanacija pukotina u asfaltu na dionici izgr. autoceste od Zaprešića do Velke Vesi
 • GP KRK d.d.
  - Sanacija pukotina
 • DINA PETROKEMIJA d.d.
  - Sanacija pukotina u asfaltu kod skladišta
 • TELEGRA d.o.o.
  - Urezivanje mikro rova na dionici Rogovići-Učka
 • GRA-ELMONT d.o.o.
  - Rezanje, čišćenje, premazivanje i zalijevanje fuga na graničnom prijelazu - Harnica
 • HVAR d.o.o.
  - Rezanje, čišćenje, premazivanje i zalijevanje fuga g.s.e. poslovni park Samobor
 • SITOLOR d.o.o.
  - Sanacija i obnova objekta Demerije 1,2 na dionici Zagreb-Karlovac
 • TIM d.o.o. TOPUSKO
  - Bušenje rupa na prijelazima Dugopolje-Prgomed-Jušići-Jurdani-Bosiljevo-Vrbovsko
 • UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE
  - Zapunjavanje uzdužno-pop. pukotina Zadarske županije